• Slide1

FØRSTEHJÆLP

Lovpligtig førstehjælp

Lovgivning
I straffelovens §250 er det beskrevet at den enkelte borger har pligt til, efter evne, at hjælpe personer som er i live og i åbenbar livsfare eller i fare for betydelig legemsbeskadigelse. Denne hjælp vil typisk bestå i førstehjælp, herunder også alarmering af Alarm 1-1-2.
Hvis man ser er ulykke er man dermed forpligtet til, at stoppe op og undersøge om de involverede personer er kommet til skade. Man skal sørge for alarmering af professionel hjælp ved opkald til 1-1-2, samt blive på skadestedet indtil man er sikker på at hjælpen er kommet frem.
I ligsynsloven beskrives det, at kun en læge må erklære en person for død. Dog er der situationer hvor lægfolk med rette kan formode at personen ikke kan overleve sine kvæstelser, og derfor kan undlade at yde førstehjælp. Eksempelvis hvis hovedet er tydeligt adskilt fra resten af kroppen.
Deltagerkrav
For at deltage og bestå et kursus i førstehjælp, skal deltageren kunne forstå og tale dansk eller engelsk. Afhængigt af, hvilket uddannelse man ønsker, kræves der en større eller mindre grad af aktiv deltagelse. Man skal altså vise, at man har forstået principperne for førstehjælpen.
Ved bestået kursus modtager deltageren et kursusbevis, godkendt ved Dansk Førstehjælpsråd. Beviset er gyldigt i 3 år, og skal vedligeholdes inden de 3 år er gået.

Følgende kategorier er lovpligtige:

  • Færdselsrelateret førstehjælp 8 timer til knallert og bil kørekort
  • EU bevis – Skal fornys hvert 5 år med min. 6 timer førstehjælp
  • Taxi
  • Erhvervskøretøjer
  • Pædagog 6 timers
  • Håndværker grundforløb
  • Folkeskolen

Dansk Førstehjælp hører gerne fra dig hvis du har spørgsmål eller måske kan tilføje en eller flere kategorier til listen.
Kontakt os på 50 222 800 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.