• Slide1

FØRSTEHJÆLP

Hvad er førstehjælp?

Baggrund
Begrebet førstehjælp dækker alle handlinger, der i situationen kan hjælpe den nødstedte, indtil den professionelle hjælp når frem. Dette kan være at ringe 1-1-2, udøve hjertemassage og kunstig åndedræt, standsning af blødninger, psykisk førstehjælp, mm.
Førstehjælp er den vigtigste hjælp, ved alle slags ulykker. Ved mindre skader, kan den rigtige førstehjælp være grund til væsentlig kortere skadesperiode. Ved større og mere alvorlige skader, kan den rigtige førstehjælp være grundlaget for overlevelse.

Uddannelsesstruktur
Førstehjælpsuddannelsen i Danmark er i dag opbygget i mindre uddannelser fra 4 timer og opefter. Det betyder, at man i dag kan få et kompetencegivende førstehjælpsbevis efter kun 4 timers uddannelse. Hvilke uddannelser man vælger er op til en selv, og uddannelsens samlede indhold tilpasses derfor efter dine ønsker og behov.
En 4 timers uddannelse er fastsat til 4 klokketimer, og pauser må påregnes ud over kursustiden. Det anbefales at der afsættes mindst 10 minutters pause pr. undervisningstime, hvorfor et 4 timers modul eksempelvis vil vare 4 timer og 40 min.
Alle kurser er som udgangspunkt begrænset til maksimalt 16 deltagere pr. instruktør.

Deltagerkrav
For at deltage og bestå et kursus i førstehjælp, skal deltageren kunne forstå og tale dansk eller engelsk. Afhængigt af, hvilket uddannelse man ønsker, kræves der en større eller mindre grad af aktiv deltagelse. Man skal altså vise, at man har forstået principperne for førstehjælpen.
Ved bestået kursus modtager deltageren et kursusbevis, godkendt ved Dansk Førstehjælpsråd. Beviset er gyldigt i 3 år, og skal vedligeholdes inden de 3 år er gået.

Basal Genoplivning i Danmark
Den akutte førstehjælp til bevidstløse personer med eller uden vejrtrækning, følger i dag anbefalingerne fra Europæisk Råd for Genoplivning (ERC - European Resuscitation
Council). Anbefalingerne er baseret på videnskabelige studier på området, og revurderes som udgangspunkt hvert 5. år. De seneste anbefalinger fra ERC er fra 2010, hvorfor nedenstående gennemgang er udarbejdet med udgangspunkt i disse.

Næste guidelines kommer i september 2015 hvor findførstehjælp.dk informere mere om dette her